Företaget

Extra kretsmöte för dalabönder i Arla Foods i kväll

Arla Foods har idag extra kretsmöte för sina medlemmar i Dalarna. På mötet förrättas val till kretsråd och även ledamot i Arlas representantskap fram till och med kretsmötet 2013.

Läs mer

Extra kretsmöte för Värmlandsbönder i Arla Foods idag

Arla Foods har idag extra kretsmöte för sina medlemmar i Värmland. På mötet förrättas val till kretsråd och även ledamot i Arlas representantskap fram till  och med kretsmötet 2013.

Läs mer

Ny styrelseledamot utsedd

bild Anders Ramström

Anders Ramström, Sunne, blir ny ledamot i Arla Foods styrelse efter fusionen med Milko.

Läs mer

Grönt ljus för fusionen mellan Arla och Milko

arla-milko 300x180

Konkurrensverket godkänner fusionen mellan de båda bondeägda mejeriföreningarna Arla och Milko. Därmed ges förutsättningar för att mjölkproduktionen ska kunna vara kvar i en stor del av Sverige. Konkurrensverket ställer som motkrav att Arla ska sälja vissa av Milkos varumärken samt Milkos mejeri i Grådö i Dalarna.

Läs mer

Patrik Hansson ny chef för Arlas affärsenhet ost och matfett

Patrik Hansson

Arla Foods har värvat Patrik Hansson som chef för den nyinrättade affärsenhet som ska hantera ost, matfett och juice. Patrik Hansson som har lång erfarenhet från ledarroller både i Sverige och internationellt och börjar i sin nya roll samtidigt som Arla Sveriges nya organisation sjösätts den 1 december.

Läs mer

Arla omorganiserar för ökad tillväxt

För att skapa ett tydligare affärsfokus och stärka säljkårens arbete inför Arla från den 1 december en ny organisation med två kommersiella affärsenheter. Målet är att öka fokus på Arlas kunder och produktkategorier och samtidigt förenkla både arbetssätt och organisation.

Läs mer

Arla går över till internationell redovisningsstandard

Arlas högsta beslutande organ – representantskapet – har godkänt en stadgeändring som innebär att Arla i framtiden använder den internationella redovisningsstandarden IFRS. Beslutet medför några mindre redovisningstekniska ändringar och en större: Arla ska inte längre göra avskrivningar för goodwill.

Läs mer

Arlabönder sa ja till fusionen med Milko

Vid onsdagens möte med Arlas representantskap -  föreningens högsta beslutande organ - godkände medlemmarna den planerade fusionen med Milko. Därmed har både Arla och Milko nu formellt ställt sig bakom samgåendet mellan de båda bondeägda mejeriföreningarna.

Läs mer

Ljusning för smörbristen i sikte

Svenskt Smör 500g

Om tre till fyra veckor räknar Arla med att bristen på Svenskt Smör ska vara löst. Tillgången på svensk råvara till smörtillverkning säkras nu genom att prioritera om i produktionen samt ta in mjölkfett från andra länder till andra produkter än Svenskt Smör. Det kommer även i fortsättningen att vara garanterat svensk mjölkråvara i alla produkter som säljs under varumärket Arla Ko.

Läs mer

Sverige in i Arlatoppen som eget affärsområde

Arla i Sverige blir den 1 oktober ett eget affärsområde inom Arla Foods och Sverige-vd Christer Åberg tar plats i Arlas koncernledning. Motsvarande förändringar sker inom den danska verksamheten. Samtidigt upphör den tidigare nordiska organisationen.

Läs mer