EU godkänner Arlas köp av Allgäuland-Käsereien

EU:s konkurrensmyndigheter har i dag gett grönt ljus för Arla Foods köp av det sydtyska mejeriet Allgäuland-Käsereien.

Chefen för Arla Foods internationella marknader, Tim Ørting Jørgensen, gläder sig över att Allgäuland-Käsereien därmed blir en del av Arla. I september i år sade Allgäulands mjölkbönder ja till Arlas bud, och med godkännandet från EU kan övertagandet nu ske (8 november).

Tyskland är en av Arlas kärnmarknader, och målet är att bli ett av landets största mejeriföretag. I början av året togs det första viktiga steget genom fusionen med nordtyska Hansa-Milch, som tillverkar färskvaror och smör.

– Arla Foods kontor i Düsseldorf har i många år skött Arlas försäljning och marknadsföring av Arlaprodukter som Arla Kærgården® och Arla Buko®, men nu har Arla också fått fotfäste och tillverkning i både norra och södra Tyskland. Allgäuland-Käsereien har bland annat en mycket spännande tillverkning av specialostar, som vi ser en stor potential i, säger Tim Ørting Jørgensen.

– Under de närmaste veckorna börjar vi se över hur vi kan samla Arlas tyska organisation, så att vi tillsammans kan planera Arlas framtid i Tyskland, säger han.

Fakta om Allgäuland-Käsereien

  • 1 338 mjölkbönder
  • 4 produktionsanläggningar
  • 306 anställda
  • Invägning: 232 miljoner kg mjölk
  • Produktion: Primärt ost och smör, men även färskvaruprodukter
  • Årlig omsättning: 307,8 miljoner euro
  • 30 procent delägarskap i joint ventureföretaget Milei (70 procent ägs av japansk partner)
  • 50 procent delägarskap av två joint ventures: Bergland i Tyskland och Sengele i Frankrike. Företagen packar, river och skivar ost
  • Läs mer på http://www.allgaeuland.de

Ytterligare information:

Robbin Grönstedt, tf. presschef, Sverige
Telefon:  070-88 44 290, robbin.gronstedt@arlafoods.com