Arla Foods döms till böter på 5 miljoner danska kronor

Arla Foods dömdes i dag, fredag, till 5 miljoner danska kronor i böter för brott mot konkurrenslagen.
Företaget stod åtalat för att ha betalat ett marknadsföringsbidrag på 200 000 danska kronor till grossistkedjan Metro. Århus tingsrätt anser det bevisat att förutsättningen för bidraget var att Hirtshals Andelsmejeris produkter plockades bort från Metros hyllor. Därmed fälls Arla för att ha missbrukat sin dominerande ställning i Danmark. Företaget överväger att överklaga domen.

– Vi är besvikna över att domaren kom till denna slutsats. Vi ska nu granska innehållet i domen och därefter ta ställning till om vi ska överklaga, säger koncernchef Peder Tuborgh efter att domen meddelats.

Han kommer med fler kommentarer under eftermiddagen.

Presskontakt:

Katarina Malmström, Kommunikationschef.

tel: +46 (0)8 789 50 59

mobil: +46 (0)70 689 50 59

e-post: katarina.malmstrom@arlafoods.com

Arla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på cirka 8,4 miljarder kilo och en omsättning på cirka 59,2 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av cirka 8 500 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i tolv länder och har försäljningskontor i 27 länder. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till hela världen. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.