Rökutveckling på mejeriet i Kalmar

En kemisk reaktion framkallade rökutveckling från en tank på Arla Foods mejeri i Kalmar.

När en ångpanna på mejeriet i Kalmar på tisdagen skulle rengöras uppstod en kemisk reaktion, som framkallade rökutveckling från en tank på mejeriet. Vid rengöringen används lut och saltsyra, men vid det här tillfället fanns det inte tillräckligt med lut i cisternen för att neutralisera saltsyran. Därför uppstod en kemisk reaktion som gjorde att rökutveckling uppstod från cisternens topp.
Genom att snabbt tillsätta mer lut upphörde rökutvecklingen snabbt. Den helt fristående cisternen är avsedd för att hantera avfall som inte ska släppas ut. Den är därför inte direkt ansluten till avloppsnätet.

I förebyggande syfte kallades räddningstjänsten till platsen. Ingen människa kom till skada.

Ytterligare information
Göran Bengtsson, mejerichef Kalmar mejeri
Telefon: 0480-59601, 070-514 19 50

Presskontakt:
Katarina Malmström, Kommunikationschef.
tel: +46 (0)8 789 50 59
mobil: +46 (0)70 689 50 59
e-post: katarina.malmstrom@arlafoods.com
Arla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på cirka 8,4 miljarder kilo och en omsättning på cirka 59,2 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av cirka 8 500 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i tolv länder och har försäljningskontor i 27 länder. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till hela världen. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.